Suchomilka obecná / Xerolenta obvia / Stránská skála, 2012

Plamatka lesní / Arianta arbustorum / Černovický hájek, 2013

Plamatka lesní / Arianta arbustorum / Černovický hájek, 2013

Plamatka lesní / Arianta arbustorum / Žebětín, 2011

Plamatka / Mariánské údolí, Brno, 2010

Georgioupoli, 2009